Case

OpenAI Chatbot functie op website PVO

Juli 2024

 

“Horizon heeft voor ons ChatPVO ontwikkeld, een  innovatieve chatbot waar we ondernemers veel beter mee kunnen ondersteunen bij het verhogen van de weerbaarheid tegen criminele inmening. En met de samenwerking op basis van het Solution Management Model van Horizon krijgen we de ondersteuning die we nodig hebben.”

Willem Janssen PVO

opdrachtgever:
Willem Janssen

Manager Platform Veilig Ondernemen

Probleemstelling van klant

Ondernemers hebben steeds vaker te maken met criminele inmenging. Het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland heeft als taak om ondernemers daar zo goed mogelijk over te informeren en te ondersteunen bij het verhogen van hun weerbaarheid. Het is daarbij van groot belang om deze ondernemers zo snel en goed mogelijk te bereiken met de juiste, relevante informatie. De huidige traditionele informatievoorziening via de PVO website is daar ontoereikend voor.

Ons voorstel

ChatGPT/OpenAI stelt mensen in de gelegenheid om een chatbot functie te bevragen rondom een gewenst thema. Op basis van de reeds beschikbare data binnen het PVO kunnen we een ChatPVO-bot ontwikkelen waarmee we de kwaliteit van de antwoorden aanzienlijk kunnen vergroten en daarmee een betere dienst kunnen leveren aan de ondernemer. Ook kunnen we daarmee beter anticiperen op de behoefte van de ondernemer door de details en thema’s vast te leggen waarmee de vraagstelling plaatsvindt. Dit stelt ons in staat om een oplossing te bouwen waarmee de vragen van de ondernemer beter inhoudelijk kunnen worden beantwoord. In de geboden oplossing kunnen we tevens een aantal voorgeprogrammeerde “prompts” meegeven waarmee de ondernemer rondom een specifiek thema direct van de juiste antwoorden wordt voorzien.

Resultaat

ChatPVO is in een eerste versie januari 2024 beschikbaar gesteld voor de PVO sites van Brabant en Zeeland. De uitkomsten en resultaten van deze ChatPVO functie waren dermate waardevol dat is besloten om een volgende versie van ChatPVO te ontwikkelen welke landelijk beschikbaar kan worden gemaakt. De informatie aan de ondernemers is met ChatPVO veel accurater en daarmee waardevoller. Deze nieuwe versie zal medio juli op de nieuwe sites beschikbaar zijn.

Deze nieuwe manier van het bieden van ondersteuning aan ondernemers geeft niet alleen heel snel toegang tot de juiste informatie, maar geeft ook goed inzicht in de thema’s welke bij deze groep spelen, waarmee de gevraagde informatievoorziening nog waardevoller wordt.

Het Solution Management Model van Horizon biedt tevens de juiste ondersteuning aan de ChatPVO product-eigenaar van deze oplossing. De overeengekomen Service Levels waarborgen dat de oplossing beschikbaar is voor onze gebruikers, en met het Life Cycle Management proces, worden nieuwe functionaliteiten aan de oplossing toegevoegd. Dit model stelt ons in staat om snel en efficiënt samen te werken en snel te anticiperen op de behoefte van de ondernemers.

Over PVO

Platform Veilig Ondernemen (PVO) helpt ondernemers zich te weren tegen verschillende vormen van criminaliteit. PVO is actief in de tien politieregio’s van Nederland, waar zij met politie, justitie, gemeenten, brancheorganisaties en ondernemers allerlei vormen van criminaliteit aanpakken.

Naar hun website