HORIZON INTERNET TECHNOLOGIES

Wij zijn een technologiebedrijf dat innovatieve toepassingen ontwikkelt ter optimalisatie van de samenwerking tussen ketenpartners. We richten ons primair op de bouw- en de thuiszorgsector. Op het eerste gezicht twee totaal verschillende sectoren, maar beide kenmerken zich door een zeer gefragmenteerd landschap aan opdrachtgevers en uitvoerende partijen. Het optimaliseren van de samenwerking binnen deze ketens door transparantie is daarbij van essentieel belang.

De mensen van Horizon Internet Technologies kenmerken zich door hun daadkracht en hun technische en operationele expertise. Wij praten niet over innovaties, wij brengen ze in de praktijk.

Beter inzicht

Betere beslissingen

Betere resultaten

Platformen

Ter ondersteuning van de toepassingen heeft Horizon Internet Technologies twee platformen ontwikkeld.

HORIZON VIEW

HORIZON VIEW, “no code” drag & drop systeem- en data integratie is een “as a service” platform waarmee een scala aan databronnen, transparant, en onweerlegbaar, beschikbaar wordt gemaakt voor samenwerkende partijen.

De onderlinge transparantie biedt ondersteuning bij het behalen van gezamenlijke doelstellingen én de juiste inzichten voor het optimaliseren van eigen bedrijfsprocessen

HORIZON VIEW converteert data naar het benodigde formaat, en zorgt ervoor dat deze data naadloos geïntegreerd kan worden met (eigen) applicaties en/of dashboards.

Door de integratie met een Blockchain infrastructuur wordt met HORIZON VIEW de onweerlegbaarheid en de integriteit van data gewaarborgd.

HORIZON VIEW faciliteert hiermee, op een eenvoudige manier, verregaande digitalisering van ketens, en maakt complexe integraties overbodig.

BLOCKTRACTS

BLOCKTRACTS is een eenvoudig te implementeren, BLOCKCHAIN-gebaseerd, gedistribueerd platform, dat in een eigen te bepalen ICT Infrastructuur draait. Wanneer uw bedrijf de ideeën of applicaties heeft waar een productioneel, schaalbare, gedistribueerde infrastructuur voor benodigd is, garandeert BLOCKTRACTS uw snelste “time-to-market !” BLOCKTRACTS is een integraal onderdeel van het HORIZON VIEW platform maar kan desgewenst separaat worden ingezet.

Toepassingen

Innovatief sámenwerken aan transparantie in de bouw

Met SIGHT VIEW kunt u met uw bouw-partners onbetwistbaar aantonen dat een persoon, een voertuig of een object;

Door de data vanuit SIGHT VIEW transparant in de keten te delen worden alle partijen middels overzichtelijke dashboards, van accurate, en dezelfde, informatie en signalen voorzien, waarmee ze hun rol in de keten kunnen optimaliseren.

SIGHT VIEW helpt u:

En, wij werken samen aan een duurzaam Nederland.

"
SIGHT VIEW geeft Beter Inzicht, Betere Beslissingen, en daardoor, Betere Resultaten
"

FAIR CARE

Samen werken aan 100% transparante thuiszorg

FAIR CARE is een “as a service” platform dat transparantie biedt aan samenwerkende partijen in de zorgketen (Gemeenten, Zorgaanbieders en Zorgverzekeraars), zodat zij gezamenlijk de capaciteit, de kwaliteit en de kosten van de thuiszorg kunnen optimaliseren.

FAIR CARE biedt transparantie, en bevordert de samenwerking in de Thuiszorg. Met z’n allen zorgen we ervoor dat het geld wordt besteed waar het voor bedoeld is: GOEDE ZORG voor die mensen die het nodig hebben.

Beluister het radio fragment van FAIR CARE bij de business update

"FAIR CARE geeft Beter Inzicht, Betere Beslissingen, en daardoor, Betere Zorg"