Case

Digitale Conversie-tool Bodemonderzoeken

december 2023

“Het digitaliseren van tijdrovende handmatige activiteiten is minder gecompliceerd dan wij aanvankelijk dachten. Wij hebben dankzij Horizon Internet Technologies de beschikking over een conversie-tool die ons veel tijd bespaart. Daarnaast biedt de tool accurate data waar wij op kunnen sturen.”
Joost van Schijndel, Stepforward- Horizon IT

opdrachtgever:
Joost van Schijndel
Senior bodemadviseur  Stepforward

Reden waarom Stepforward ons heeft benaderd

Het verwerken van grote XML-bestanden naar Geografische Informatie Systemen (GIS) kost Stepforward veel tijd. Horizon Internet Technologies werd benaderd om te analyseren of het mogelijk is om dat proces te automatiseren. Het resultaat is naar grote tevredenheid geweest van ons als opdrachtgever.

Probleemstelling van klant

Bij het uitvoeren van bodemonderzoeken wordt alle verzamelde velddata, zoals chemische analyses van grond- en grondwatermonsters en de toetsing daarvan aan de normen, als XML-data opgeslagen. De wijze van interpreteren en beoordelen van deze data in ruimtelijk perspectief is altijd project specifiek en vindt plaats in GIS. De vertaling van de in XML opgeslagen data naar GIS kan echter alleen handmatig gebeuren en is daarmee tijdrovend en kostbaar. Het legt daarmee beslag op schaarse capaciteit en de accuratesse van de data is niet optimaal.

Ons voorstel

Horizon Internet Technologies heeft het voorstel voor het bouwen van een conversietool gedaan waarmee de aangeleverde XML-data direct in  de GIS-omgeving van Stepforward beschikbaar wordt gemaakt, zonder handmatige interventie.

Het verkrijgen van een nieuwe informatiepositie wordt hiermee teruggebracht van enkele dagen naar enkele minuten.

Resultaat

De door Horizon Internet Technologies ontwikkelde conversietool biedt functionaliteit voor het geautomatiseerd laden, verwerken en analyseren van de XML-gebaseerde grondonderzoeksresultaten. De conversietool automatiseert het verwerkingsproces van de data, en verzamelt hieruit de benodigde relaties, om één overzicht te creëren. Het ondersteunde datamodel voor deze oplossing is een mutatie van de structuur zoals gedefinieerd door SIKB. (Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer)

Het resultaat van de verwerking is een CSV-bestand, welke direct door een GIS-applicatie, geografisch visueel wordt getoond.

Over Stepforward

Stepforward biedt verontreinigde locaties een duurzame bestemming, door op innovatieve wijze samen met hun partners van een negatieve situatie een positieve te maken.
Naar hun website